Tehyn Kuusamon ammattiosasto

 

Tehyn Kuusamon ao on perustettu 11.5.1981.

Ammattiosastossa noin 250 jäsentä.

Jäsenistö koostuu julkisella ja yksityisellä sektorilla työskentelevistä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisista.

 

Yleistä Tehystä

 

Tehyn toiminnan tarkoituksena on koota terveydenhuollon tai terveyden- ja sosiaalihuollon tutkinnon suorittaneet sekä em. ammatteihin opiskelevat henkilöt yhteiseen järjestöön, toimia heidän ammatillisena etujärjestönä sekä edistää heidän keskinäistä yhteenkuuluvuutta.

Tehy valvoo ja parantaa jäsentensä taloudellista asemaa ja palvelusuhteen ehtoja sekä ammatillisia, sosiaalisia ja oikeudellisia etuja.

 

Tehy toimii työolosuhteiden kehittämiseksi ja osallistuu koulutukseen, ammattitaidon sekä terveyden- ja sosiaalihuollon kehittämiseen. Yhteistyöliittoja ovat Suomen Bioanalyytikkoliitto, Suomen Ensihoitoalan liitto, Suomen Fysioterapeutit, Suomen Kätilöliitto, Suomen Lastenhoitoalan liitto, Suomen Mielenterveyshoitoalan liitto, Suomen Röntgenhoitajaliitto, Suomen Sairaanhoitajaliitto sekä Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto.


www.tehy.fi

Tehyyn kuuluu 150 000 koulutettua alan ammattilaista,
mm. bioanalyytikoita,
ensihoitajia, fysioterapeutteja,
hammashoitajia, kätilöitä,
laboratoriohoitajia, lastenhoitajia,
lähi- ja perushoitajia,
lääkintävahtimestari-sairaankuljettajia,
mielenterveyshoitajia, osastonhoitajia,
röntgenhoitajia, sairaanhoitajia,
suuhygienistejä, terveydenhoitajia,
toimintaterapeutteja ja ylihoitajia.
Tehy on Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n jäsen. www.tehy.fi